May, nối ván lạng veneer

May nối ván lạng veneer

May, nối ván lạng veneer


  • Kích thước (tối đa) : 1220mm x 2440mm
  • Độ dày: 1mm – 4mm
  • Loại gỗ veneer: cao su, điều, bạch đàng, keo….
  • chất lượng venner: A, B, C