Ván lạng veneer

May nối ván lạng veneer

VÁN LẠNG VENEER


  • Kích thước: 550mm x 1270mm
  • Độ dày: 1mm – 4mm
  • Loại gỗ veneer: cao su, điều, bạch đàng, keo….
  • chất lượng venner: A, B, C